Rabu, 10 Mei 2017

bagaimana hukum aqiqah dalam islam sesungguhnya

Filled under:

pertanyaannya adalah bagaimana hukum aqiqah dalam islam sesungguhnya ?
Jawabannya adalah sunah muakkad
Penjelasannya silakan simak dibawah ini : Hukum aqiqah menurut jumhur ulama adalah sunnah mu’akkadah. Oleh sebab itu disunahkan kepada yang mampu saja untuk melaksanakannya pada hari ke tujuh, empat belas, dua satu dari kelahirannya atau di waktu kapan saja ia mampu, tetapi yang lebih utama dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran sang buah hati

 Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW “Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini tergadai dengan aqiqahnya maka disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan dicukur rambutnya serta diberi nama.” (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan) “Aqiqah tersebut disembelih pada hari ke tujuh atau empat belas atau dua puluh satu.” (HR Thobrony)
Pelaksanaan aqiqah menjadi tanggung jawab orang tua. tentang disunnahkan  pelaksanaan aqiqah oleh diri sendiri bagi mereka yang belum sempat diaqiqahi oleh orang tuanya. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughny menyatakan: “Jika seseorang belum diaqiqahi, kemudian tumbuh dewasa dan mencari nafqah sendiri maka tidak ada aqiqah baginya.”Atho` dan Al-Hasan berpendapat bahwasanya sesorang boleh mengaqiqahi dirinya sendiri karena dia tergadai dengannya oleh sebab itu ia boleh melakukan aqiqah untuk membebaskan dirinya.  

Imam Al-Baihaqy meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW mengaqiqahi untuk dirinya setelah keNabian (9/300) Demikian juga Imam At-Tabrhany dalam Al-Ausath (994). (Ath-Thiflu Wa Ahkamuhu, hal. 181-183)

Ini penting untuk diketahui !!!
Ada sebagian pendapat bahwa jika anak mampu untuk melaksanakan aqiqah kemudian anak bersedekah kepada orang tuanya dalam rangka melaksanakan aqiqah untuknya,itu diperbolehkan,jadi mengaqiqahi diri sendiri caranya adalah dengan merubah ikrar saja...itu sama sekali tidak menyalahi dalil...karena Nabi SAW juga pernah melaksanakan aqiqah untuk dirinya sendiri
Sembelihan Yang lebih utama adalah menyembelih dua ekor kambing yang berdekatan umurnya bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan. Dari Ummi Kurz Al-Ka’biyyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang berdekatan umurnya dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.” (HR. Ahmad 6/422 dan At-Tirmidzi 1516) Di antara faedah dilaksanakannya aqiqah adalah:
Sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak dengan melaksanakan salah-satu syiar agama.
Aqiqah merupakan wasilah untuk taqorrub atau mendekatkanj diri kepada Alloh SWT khususnya bagi si anak yang baru lahir ke dunia.